System for forældrehjælp sæson 2020/2021
 

Alle løbere på F,SD, NJS-hold skal tilmelde sig en vagt her:

https://hkfskate.dk/cms/ProfileEventEnrollment.aspx?EventID=151

Alle forældre til løbere på F-hold skal tilmelde sig vagter her. Bemærk, at man automatisk tilmelder sig to vagter.

https://hkfskate.dk/cms/ProfileEventEnrollment.aspx?EventID=152


Alle forældre til løbere CC, SD, NJS-hold skal tilmelde sig vagter her. Bemærk, at man automatisk tilmelder sig to vagter.

https://hkfskate.dk/cms/ProfileEventEnrollment.aspx?EventID=153


Hvorfor skal man hjælpe til i klubben?

HKF får en væsentlig del af sine indtægter fra afholdelse af camp, konkurrencer, skøjteudlejning og lær-at-skøjte kurser. Kontingent er fastsat efter, at vi har disse indtægter, og forældrehjælp er en forudsætning for, at vi kan gennemføre aktiviteterne. Derfor er det et krav, at man bidrager til disse eller påtager sig andre opgaver, som bestyrelsen har vurderet kan sidestilles med hjælp i forbindelse med indtægtsgivende aktiviteter.

For at imødekomme ønsker om en mere rimelig fordeling af opgaver og bedre mulighed for at planlægge frem i tiden samt for at sikre, at der er de nødvendige hænder til at løse de opgaver, der er i klubben, har bestyrelsen besluttet, at man i forbindelse med tilmelding på F, CC, SD og NJS- hold, samtidig forpligter sig til et antal vagter – de såkaldte pligtvagter.

Bemærk, at skøjteskolen ikke har pligtvagter, men vi modtager selvfølgelig gerne kager, boller, blomsterpiger og anden hjælp fra familier med løbere på skøjteskolen.


Kan man selv vælge opgaver?

Man har mulighed for at melde sig til en pointgivende aktivitet frem til 1. september. De løbere, der ikke har valgt senest 1. september bliver tildelt vagter ved konkurrencer, og er herefter selv ansvarlige for at bytte indbyrdes eller finde en, der kan tage vagten. Hvis man først tilmelder sig et hold efter 1. september bliver man kontaktet med henblik på at aftale hvilken vagt, man kan tilmelde sig.

Hvis man har særlige ønsker til typer af vagter, kan man skrive det i kommentarfeltet.

Man kan regne med, at man får vagter på de dage, man er tilmeldt. Der vil blive oprettet vagtplaner for hjælp til iskrystal 1 og 2 samt afslutning, når vi har overblik over, hvem der har tilmeldt sig.


Hvem kan hjælpe?

Løbere hjælper med opgaver efter alder. Det fremgår af tilmeldingssiden, hvilke opgaver, man kan tilmelde sig. Vær opmærksom på, at ”holde-i-hånd” indgår som en del af programmet på camp, og at det er trænerne, der vælger hvem, der hjælper. Når man kan tilmelde sig, er det for at skabe overblik over, hvilke løbere, der har hjulpet i uge 31 eller ønsker at hjælpe til jul.


Kan man betale sig fra opgaven?

Vi opfordrer til, at man selv søger at finde en afløser evt. mod egen betaling, hvis man ikke kan eller ønsker at hjælpe. Der vil være en bøde på 500 kr. for at udeblive fra en vagt ..