Betingelser.
 
DSU medlemskab.
Alle skal uanset tilmeldings tidspunkt betale 250kr pr. sæson i DSU medlemskab.
 
HKF medlemskab.
Alle skal uanset tilmeldings tidspunkt betale 100kr pr. sæson i HKF medlemskab. 
 
Træner gebyr ifm. danske konkurrencer. 
M, K, og S hold skal betale 250kr pr. sæson i Træner gebyr ifm. danske konkurrencer, som det forventes at løberne på disse hold deltager i.
Dog betaler S1A og K1A kun 125kr pr. sæson, da løberne på disse hold typisk først er klar til eksterne konkurrencer midt i sæsonen. 
 
Træner omkostninger ifm. med udlandske konkurrencer. 
Løbere der deltager i udlandske konkurrencer, skal betale træner omkostninger. 
 
Konkurrence deltagergebyr.
Konkurrence deltagergebyr og andre omkostninger ved alle konkurrencer, både danske og udlandske, betales af den enkelte løber. 
 
DSU´s Løberlicens.
For at deltage i DSU´s aktiviteter såsom konkurrencer, samlinger m.m., opkræver DSU en  Løberlicens. Dette betales af løberen selv hver sæson.
 
Politik vedrørende medlemskab af flere skøjteklubber. 
Licens løbere, som er medlem af HKF, kan ikke samtidigt være medlem i en anden skøjteklub under DSU.
Der kan dog gives dispensation i tilfælde hvor HKF ikke tilbyder den ønskede disciplin, f.eks. Isdans og Hurtigløb.
 
Licensløbere fra en anden skøjteklub under DSU - som indmeldes i HKF - kan først endeligt optages som medlem, når udmeldelsen af den anden skøjteklub er sket. Samtidigt skal løberens licens flyttes til HKF.
 
Licensløbere fra HKF - som meldes ind i en anden skøjteklub under DSU - skal senest 30 dage efter indmeldelsen i den anden skøjteklub, melde sig ud af HKF. Sker dette ikke vil medlemskabet af HKF automatisk ophøre. Samtidigt med udmeldelsen skal løberens licens flyttes til den anden skøjteklub.
  
Udmeldelse.
Ved udmeldelse skal der skrives en mail til HKF´s Kasserer. Du finder kontakt oplysninger under Bestyrelsen.
Betalt kontingent tilbagebetales IKKE.
 
HKF´s  Vedtægter.