System for Obligatorisk Forældrehjælp i HKF, sæson 2019-20

 
 

For at imødekomme ønsker om en mere rimelig fordeling af opgaver og bedre mulighed for at planlægge frem i tiden samt for at sikre, at der er de nødvendige hænder til at løse de opgaver, der er i klubben, igangsætter vi fra sæson 2019-20 system, hvor man i forbindelse med tilmelding på et hold, samtidig accepterer et antal vagter i forbindelse med konkurrencer. 

Bemærk, at skøjteskolen ikke har pligtvagter, men vi modtager selvfølgelig gerne kager, boller, blomsterpiger og anden hjælp fra familier med løbere på skøjteskolen. 

Hvorfor skal man hjælpe til i klubben?

HKF får en væsentlig del af sine indtægter fra afholdelse af camp, konkurrencer, skøjteudlejning og lær-at-skøjte kurser. Kontingent er fastsat efter, at vi har disse indtægter, og forældrehjælp er en forudsætning for, at vi kan gennemføre aktiviteterne.  Derfor er det et krav, at man bidrager til disse eller påtager sig andre opgaver, som bestyrelsen har vurderet kan sidestilles med hjælp i forbindelse med indtægtsgivende aktiviteter.

Kan man selv vælge opgaver?

Man har mulighed for at melde sig til en pointgivende aktivitet frem til 1. august. De løbere, der ikke har valgt senest 1. august bliver tildelt vagter ved konkurrencer, og er herefter selv ansvarlige for at bytte indbyrdes eller finde en, der kan tage vagten. Den endelig plan forventes klar senest 1. september.

Hvem kan hjælpe?

Løbere og andre over 15 år kan hjælpe på lige fod med voksne. Skal en yngre løber hjælpe, skal det aftales med bestyrelsen og normalt tæller to piger for 1 voksen. Alle løbere, der er sikre på is kan hjælpe som blomsterpiger.

Kan man betale sig fra opgaven?

Vi opfordrer til, at man selv søger at finde en afløser evt. mod egen betaling, hvis man ikke kan eller ønsker at hjælpe. Der vil være en bøde på 600 kr. for at udeblive fra en dobbeltvagt (4 timer svarende til 1 point) og på 1000 kr. ved lang vagt (6 timer svarende til 4 point).

Hvor meget skal man hjælpe?

Da det kontingent, man betaler, afhænger af antal timer, man træner, gælder det samme for den arbejdsindsats man skal lægge. Hver løber på hold skal optjene et antal point svarende til det antal timer på is, løberen er tilmeldt om ugen.

Fordelingen tager højde for, at iskrystalløbere og konkurrenceløbere, der deltager i konkurrencer også har Pligtvagter i den forbindelse.
 

4 point, hvis man er tilmeldt 3 - 4 ugentlige ispas (iskrystalhold). Deltager man i iskrystal, skal man derudover tage en vagt på konkurrencedagen. En iskrystalløber kan fx opnå 4 point ved at medbringe 3x kager og hjælpe som blomsterpige ved Danmarks-Cup.

8 point, hvis man er tilmeldt 5-6 ugentlige ispas (konkurrencehold). Deltager man i Danmarks-cup, skal man derudover tage en vagt der. En konkurrenceløber kan fx opnå 8 point ved at tage ekstra vagter ved Danmarkscup, medbringe kager, være blomsterpige og tage en vagt ved en iskrystal.

12 point, hvis man er tilmeldt 7-8 ugentlige ispas (mesterskabshold). Mesterskabsløbere kan med fordel tage en eller flere af de øvrige opgaver for at undgå for mange vagter.

1 (ekstra) point, hvis man tilkøber 1 ispas om ugen eller går på familiehold. Der er også 1 vagt til 1 point, når man stiller op til iskrystal/Danmarks-cup. Det gælder også skøjteskoleløbere.

2 (ekstra) point, hvis man tilkøber isdans.

Pointkrav fremgår også af tilmeldingssiden, når man tilmelder sig hold/konkurrencer.