Velkommen til HKF's begynderkonkurrencer ISKRYSTAL og ISKRYSTAL DANCE.
 
 
ISKRYSTAL 1 - 5/10-2019
Tilmelding gennem HKF
Deltagerliste / Startrækkefølge
Tidsplan

ISKRYSTAL 2 - 30/11-2019
Indbydelse