NYT SYSTEM FOR FORÆLDREHJÆLP

For at imødekomme ønsker om en mere rimelig fordeling af opgaver og bedre mulighed for at planlægge frem i tiden samt for at sikre, at der er de nødvendige hænder til at løse de opgaver, der er i klubben, igangsætter vi fra sæson 2019-20 system, hvor man i forbindelse med tilmelding på et hold, samtidig accepterer et antal vagter i forbindelse med konkurrencer.

Groft sagt er niveauet for den indsats, der som minimum skal leveres, som følger:

SS: frivillig

Iskrystalløbere: 2x3 timers vagter i cafe plus 2 x kage

Konkurrenceløbere: 2x 6 timers vagt plus 1 x kage

M-løbere: 3x6 timers vagt plus 2 x kage

Ekstratimer eller solodans: 1x2 timers vagt

Vi har en række opgaver primært i forhold til skøjteudlejning og administration. Der vil være behov for og mulighed for at, at man tager disse opgaver i stedet for at hjælpe ved konkurrencer, og der er udarbejdet et sindrigt pointsystem for, hvor meget de enkelte opgaver tæller. Man kan ikke regne med, at det nødvendigvis er time for time, da der også ses på, hvilken økonomisk værdi opgaven har for klubben og hvor fleksibelt den kan tilrettelægges.

De af jer, der har M-løbere og/eller flere børn vil blive kontaktet, så i får mulighed for at melde ind på disse forskellige opgaver, da vi er fuldt opmærksom på, at den indsats, der forventes naturligvis skal planlægges i et samarbejde. Når de forældre, der skal bidrage med mest, har haft mulighed for at vælge, hvor de vil hjælpe, bliver de resterende opgaver tilbudt konkurrenceløbere. Iskrystalløbere får en vagt ved hver iskrystal, uanset om de deltager eller ej, men kan frem til 1. august bede om, at vagterne bliver fordelt på færre dage.

De løbere, der ikke har valgt senest 1. august bliver tildelt vagter ved konkurrencer, og er herefter selv ansvarlige for at bytte indbyrdes eller finde en, der kan tage vagten. Den endelig plan forventes klar senest 1. september.

Løbere og andre over 15 år kan hjælpe på lige fod med voksne. Skal en yngre løber hjælpe, skal det aftales med bestyrelsen. Der vil være en bøde på 600 kr. for at udeblive fra en kort vagt og på 1000 kr. ved lang vagt.